04:00 - 16. april 2010

– Kjær bør ta oppfriskningskurs

Knut Kjær overdriver fordelene ved aktiv forvaltning, mener eksterne observatører som har fått lese Kjærs innlegg.

For å få en vurdering av Knut Kjærs standpunkter, har vi sendt innlegget til kjennere av oljefondet for kommentar.

Risikorådgiver Halvor Hoddevik ved Arctic Securities har moderate motforestillinger. Han mener Kjær «gjør et berettiget poeng» av at lønnen i oljefondet må være konkurransedyktig for å tiltrekke medarbeidere. Likevel stiller han spørsmål ved om aktiv forvaltning skaper verdier når man ser den i sammenheng med «produksjonskostnaden».

– All empiri viser at dette ikke er tilfelle, skriver Hoddevik i en e-post.
 

Annonse