04:00 - 12. februar 2010

Hjelp uten styring

Nødhjelpen strømmer til Haiti, men risikoen er stor for at den brukes feil eller ikke når frem.

I ruiner: Hjelpeorganisasjonene er selv rammet av jord skjelvet i Haiti, og nødhjelpen hemmes av manglende koordinering mellom dem. Her står haitianere i kø for å få mat i Port-au-Prince 5. februar.Foto: Roberto Schmidt/Scanpix
Annonse