04:00 - 13. august 2010

Har familie i flomområdet

Militæret og terrorister styrker seg når Pakistan rammes av flom og vanstyre. Norsk-pakistanere er bekymret.

Følger intenst med: Norsk-pakistanske Sadia Adeel Saeed tror katastrofeofrene sier takk til dem som yter mest. Ektemannen Adeel Saeed er provosert over Pakistans politikere. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse