04:00 - 06. august 2010

Fremskritt og utfordringer

Menneskerettighetene er styrket i Tyrkia.

Uløst konflikt: Den væpnede konflikten mellom Tyrkias regjering og den kurdiske separatistgruppen PKK startet i 1984. Her fra begravelsen av 17 år gamle Buse Srayiyag, som ble drept sammen med fire soldater i et bombeangrep i Istanbul 22. juni. Kurdiske opprørere mistenkes for å stå bak. Foto: Adem Altan/Scanpix

Diskriminering av minoriteter, tortur og æresdrap er utbredt i Tyrkia. Men:

– På veldig mange punkter er menneskerettighetssituasjonen mye bedre i dag enn den var for fem og ti år siden. Ytringsfriheten har fått bedre kår, og kurdiske partier og organisasjoner har større frihet til å delta i det offentlige livet. Samtidig er det en hårfin grense for hva slags politikk de kan målbære før den forbys, sier Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Hun påpeker at den sittende AKP-regjeringen tidligere i år tok initiativ til en større kurdisk reformpakke. Antall kurdere i Tyrkia er anslått til å være mellom 11 og 14 millioner. Det finnes også en stor andel andre minoriteter i landet.

Annonse