Annonse
04:00 - 08. januar 2010

For en personlighet!

Forvirringen og uenigheten rundt personlighetspatologi er stor. Det er kanskje ikke tilfeldig?

Annonse

Vi har alle en personlighet. På godt og vondt. Den utspiller seg i møte med oss selv og med andre. Vi har alle trekk som utfordrer hver eneste dag. I sum kan personlighet baseres på hvordan vi tenker, hvordan vi føler, hvordan vi møter andre og hvilken kontroll vi har over impulsene våre.

For overraskende mange er negative personlighetstrekk så omfattende at de defineres som personlighetsforstyrrelser. Det er svært godt mulig diagnosene ikke vil overleve fremtidig forskning, men per i dag brukes de i utstrakt grad. Store studier har vist at så mye som 15 prosent av en valgt befolkning lider av en eller flere personlighetsforstyrrelser. Det dreier seg om rigide og vedvarende personlighetstrekk som fører til relativt store vansker for den det gjelder, og for omgivelsene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert åtte typer: paranoid, schizoid (selv-isolerende), dyssosial, emosjonelt ustabil, dramatiserende, tvangspreget, engstelig/unnvikende og avhengig personlighetsforstyrrelse. I tillegg er det en samlekategori som tar opp i seg «andre» personlighetsforstyrrelser (for eksempel narsissistisk og passiv-aggressiv). Amerikanerne opererer i tillegg med «schizotyp personlighetsforstyrrelse». Debatten går høyt om det ikke også finnes en depressiv personlighetsforstyrrelse.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse