04:00 - 16. april 2010

Flere oljefond?

Frp og Høyre åpner for å dele opp oljefondet.

Jan Tore Sanner

– Fondet er blitt mye større enn da dagens modell ble utformet. Det er på tide å tenke helt nytt, sier Frps mann i finanskomiteen, Ulf Leirstein.

– Tiden er moden for å se på alternative måter å organisere dette på, istemmer Høyres Jan Tore Sanner.

Tapte 633 mrd. Morgenbladet skrev før påske om oljefondets tap under finanskrisen. Artikkelen avdekket en ukultur, med høye bonuser, brudd på regelverk, lukkethet og manglende demokratisk kontroll. Milliardtap ble knyttet til risikable veddemål som ansatte hadde advart mot.

Annonse