Annonse
04:00 - 24. september 2010

Enda mer granskning!

Arne Treholt bør få slippe. Nå er det tid for å granske de som alltid har sluppet unna – statsadvokatene og toppbyråkratene.

Annonse

De to instansene som nå skal ettergå påstandene om bevisfusk i Treholt-saken kommer sikkert til å gjøre en god jobb – innenfor de juridiske rammer som begrenser deres virkefelt. Men det er et stort problem at verken kontrollutvalget for de hemmelige tjenester, det såkalte EOS-utvalget, eller gjenopptagelseskommisjonen kan gi oss svar på det spørsmålet som er aller mest beklemmende: Har påtalemakten påvirket til og/eller dekket over bevisfusk, og har den i så fall gjort det i samforstand med toppbyråkratene i Justis- og Utenriksdepartementet?

Forutsetningen for dette spørsmålet er at gjenopptagelseskommisjonen eller EOS-utvalget kommer frem til at det ble brukt falske bevis i Treholt-saken. Riksadvokat Tor-Aksel Busch er blant de mange som mener at man kan vente med å mene noe om hans habilitet – og formodentlig også granskning – inntil påstandene om bevisfusk er ferdig gransket. Så enkelt er det imidlertid ikke.

Dersom det er en stor konspirasjon vi nå ser konturene av, kan både riksadvokat, PST-sjef, høyesterettsjustitiarius og fremstående byråkrater være involvert. Dette er personer som betyr så mye for mange politifolks og juristers profesjonelle liv at man kan tenke seg at det vil påvirke deres forklaringer. For å si det på krimspråket: For å få fotfolket til å snakke, må man forsikre dem om at de mektige bakmennene ikke kan straffe dem i etterkant.Jeg vet ikke annet om Tor-Aksel Buschs og Lasse Qvigstads roller i Treholt-saken enn at de var nitide og hardt arbeidende aktorer da saken pågikk. De vil ganske sikkert oppfatte det som uhyrlig at det fremsettes påstander om at de har vært med på et spill som dreide seg om å få dømt Treholt for spionasje selv om «bevisene» egentlig ikke holdt.

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse