04:00 - 29. oktober 2010

Den norske godhet

Fra et biologisk ståsted er det helt naturlig å være snill. Det ser vi også på menneskers adferd i storsamfunnet.

Annonse