Annonse
04:00 - 08. januar 2010

Å bruke Said

Edward W. Saids begrep om «orientalisme» inngår i den intellektuelle dagligtalen. Den kritiske kommentarlitteraturen er mindre kjent.

Annonse

I 2008 var det tredve år siden Edward W. Saids (1935-2003) bok Orientalismen utkom for første gang, i 1978. Knapt noen akademisk bok har i årene som har gått siden da vært viet større oppmerksomhet, utløst sterkere debatt, eller vært oversatt til flere språk. Som den amerikanske antropologen Michael Gilsenan en gang bemerket, ble spørsmålet om hvorvidt en var «for» eller «imot» Said brukt som en lakmustest på hvorvidt en hadde korrekte politiske oppfatninger i intellektuelle kretser. I en årrekke kunne en knapt nok lese en eneste antropologisk monografi om muslimer uten å støte på en innledende henvisning til Said. Saids Orientalismen var av særdeles stor betydning for utviklingen av såkalte postkoloniale studier, til tross for at Said selv mente at mye av det han i denne akademiske disiplinen ble tatt til inntekt for, representerte feillesninger av hans egne arbeider.

Med orientalisme refererte Said til et bredt spekter av historiske akademiske, populærkulturelle og kunstneriske fremstillinger av «Orienten» og dets folk, og disse fremstillingenes ideologiske legitimering av vestlig imperialisme og dominans.

Said var svært polemisk i formen overfor akademikere han mislikte av faglige og/eller politiske grunner. Han «svarte med samme mynt», som Tariq Ali skrev i et minneord over ham i New Left Review i 2003. Den britisk-amerikanske professoren ved Princeton University, Bernard M. Lewis (1916-), var kan hende hans fremste akademiske nemesis. Lewis opptrådte sammen med Johns Hopkins University-professoren Fouad Ajami (1945-) som rådgiver for de nykonservative i forbindelse med angrepet på Irak i 2003, og bekreftet personlig Saids påstander om en intim tilknytning mellom orientalismen som akademisk disiplin og «vestlig» kolonialisme. Lewis’ artikkel «The Roots of Muslim Rage» fra 1992 var da også en av inspirasjonskildene for Samuel Huntingtons (1927-2008) The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996).

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Mitt inntrykk er at mange store givere tror man kan bestille den forskningen man trenger.»