04:00 - 30. april 2009

Vilje til politikk

Forskingsmeldinga blir kalla visjonslaus, uforpliktande og uklar. Alle desse påstandane er feil, og der ligg problemet.

Sterk styring: Tora Aaslands forskingsmelding signaliserer ambisjonar om å føye forskinga tett inn i det raudgrøne politiske prosjektet. Her er statsråden på vei for å legge frem meldingen. Foto: Morten Holm/Scanpix
Annonse