04:00 - 11. september 2009

Vil belønne flere kvinner

Kunnskapsdepartementet vil premiere ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger.

Betaler: Kunnskapsdepartementet. Her statssekretær Åsa Elvik.
Annonse