04:00 - 28. august 2009

Stein Husebøs brev til Kari Vigeland 21. august 2009

«Hun kan ikke treffe reelle valg før hun forstår og kan drøfte den reelle situasjonen»

Annonse