04:00 - 08. mai 2009

Slik har EØS forandret Norge

15 år og tusenvis av direktiver fra EU har skapt et renere Norge. Blant annet.

Rent bord: Takket være EØS vil osloboere få enda renere vann. Det nye anlegget ved Maridalsvannet kan per døgn rense vann tilsvarende et 50 meter dypt basseng på størrelse med en fotballbane. Daglig leder Kari Aasebø ved Nye Oset renseanlegg forsyner 90 prosent av byen.

– Nå blir det mye renere drikkevann i Oslo enn før, sier daglig leder Kari Aasebø ved Nye Oset vannbehandlingsanlegg ved Maridalsvannet. Hun beskriver en renseprosess i flere ledd, blant annet med UV-bestråling som ødelegger genmaterialet til bakterier, parasitter og virus. Vannet får også en høyere pH-verdi.

Anlegget har en kapasitet på 390 000 kubikkmeter i døgnet, hvilket tilsvarer en fotballbane fylt med vann til 50 meters dybde. Det forsyner 90 prosent av byens befolkning.

Kjempeinvesteringen på 750 millioner kroner er gjort for at osloborgerne skal få drikke vann som oppfyller lovens renhetskrav. Formelt er det kun norske forskrifter som oppfylles, «i samsvar med EU-kravene på området». Men etter at Norge ble med i EØS i 1994, kom det et taktskifte i arbeidet med å heve vannkvaliteten i landet:

Annonse