04:00 - 06. februar 2009

Samisk 1600-tallsdikter frem i lyset

Den samiske dikteren Olaus Sirma inspirerte en ung og forelsket Karl Marx.

Michael Schmidt

– - Universitetet i Tromsø (UiT) har hatt samisk forskningsmaraton under Samisk uke i ishavsbyen. Du foreleste om Karl Marx og samespørsmålet. Hva sier Marx om samene?

– - Ingenting. Tittelen på foredraget er en slags luretittel. Men da han som ung mann var forlovet med Jenny von Westphalen, laget han et poesialbum, altså et hefte med dikt, til henne. Det var vanlig i biedermeierperioden i Tyskland i første halvdel av det 19. århundret. Jeg har sett albumet i Marx-arkivet i Trier, og der tok Marx med et dikt som het Die Fahrt zur Geliebten (reisen til den elskede). Det var skrevet av en ukjent samisk dikter som het Olaus Sirma, og hentet fra Johannes Schefferus’ berømte bok Lapponia fra 1673.

– - Berømt, sier du, fortell mer!

Annonse