04:00 - 27. februar 2009

Rusk i Navet

Nav-reformen ville aldri blitt vedtatt i dag, mener forskeren som skal evaluere den.

Før krisen: I 2006 igangsatte arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen Nav-reformen med startpistol, brask og bram. Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie og nestleder i KS, Odd Arild Kvaløy, syklet første etappe av et symbolsk tandemløp. Senere skulle det gå langt tyngre i bakkene. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

En av Norges-historiens største forvaltningsreformer ble vedtatt av Stortinget i 2005. Faglige eksperter hadde i to omganger advart mot å slå sammen arbeids- og trygdeetaten til én etat. Likevel foreslo daværende arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) sammenslåing. Rett før Stortinget gikk til sommerferie og valgkamp, ble reformen vedtatt med stort flertall.

– Dette var en politisk reform stikk i strid med det alle eksperter hadde advart mot, sier Anne Lise Fimreite. Hun er statsviter og professor ved Universitetet i Bergen (UiB). Med forskerkontor på Rokkansenteret i Bergen sentrum, leder hun en omfattende evaluering av Nav-reformen. Den er betalt av Norges forskningsråd og skal være ferdig i 2013.

De siste ukene har skandaleoppslagene om frustrasjon, ventetider og kaos på Nav-kontorene tilsynelatende gitt fagekspertene rett. Ifølge Nav-loven skal arbeids- og velferdsforvaltningen «møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet».

Annonse