04:00 - 23. januar 2009

Ønsker uavhengig oljeforskning

Forskningsrådets direktør ser behovet for mer uavhengig samfunnsforskning i oljesektoren.

Annonse