04:00 - 13. mars 2009

Norsk klimavarsling kan bli svekket

Klima er regjeringens høyest prioriterte forskningstema. Likevel risikerer Norges fremste senter for klimaforskning å måtte trappe ned.

Dramatiske konsekvenser: Bergens politikere må tenke lenger frem enn til neste kommunevalg for å sikre Bryggen og innbyggerne. Økt havnivå vil merkes godt i kystbyen. Foto: Marit Hommedal/Scanpix

Et bitte lite skjell fra havbunnen utenfor Chile har funnet veien til laboratoriet på Bjerknessenteret i Bergen. Skjellbiten er rundt 10 000 år gammel, knapt synlig for øyet, men like fullt en brikke i puslespillet om fortidens klimaendringer.

Laboratoriesjef Ulysses Ninnemann har skjellprøver fra de siste 100 000 år, dannet med tre til syv års mellomrom. Ved hjelp av tålmodighet og avansert teknologi blir hver eneste bit analysert for å beskrive havtemperaturens utvikling. Resultatet skal brukes til å lage bedre modeller for hva slags klima vi får i fremtiden. Ved å teste modeller mot sikre observasjoner av fortidens klimaendringer, kan forskerne bedre forutsi hva som venter oss om hundre år.

Bjerknessenterets direktør Eystein Jansen kaller dette grunnforskning med sterk politisk relevans.

Annonse