04:00 - 28. august 2009

Lunkne sjeler: Gå og stem!

I kirkevalget debatterer fløyene, mens de mange i midten tier. Tiden er kommet for den julaftenkristnes aktivisme.

Utreder-prosten: Mangfold gir mulighet til ettertanke, mener prost i Vestre Aker prosti i Oslo, Trond Bakkevig, idet han rydder i det prestelige klesskap av fargerike stolaer for enhver tid av kirkeåret.
Annonse