04:00 - 24. desember 2009

Lite forskning om koranskolene

Det viktigste når man diskuterer koran- skolene er å ta barnas perspektiv, mener forsker Hanne C. Kavli.

Koranskolene har fått en del negativ oppmerksomhet i norske medier, særlig etter at en imam i Drammen i sommer ble anmeldt for å bruke vold på koranskolen.

Hanne C. Kavli ved Fafo er en av få forskere som har interessert seg for koranskolene. I rapporten En felles fritid? Livet etter skoletid blant barn og unge i Oslo fra 2007 dokumenterte hun at pakistanske og somaliske barn var mye mindre med i organiserte fritidsaktiviteter enn etnisk norske barn. Hun antydet at koranskolene sannsynligvis var en del av forklaringen. Blant annet kom det frem at en tredjedel av de yngste pakistanske barna gikk på koranskole hver dag.

– Spiller koranskolene en positiv eller negativ rolle i integreringsprosessen, Kavli?

Annonse