04:00 - 17. april 2009

Ikke alt er teknologi

Samfunnsviterne vil være med i forskningen om fornybar energi.

Asgeir Tomasgard

– Skal de myke vitenskapene nå inn i forskningen om nye energiformer gjennom Senter for studier av bærekraftig energi (CenSES)?

– Meningen med senteret er å se på hvordan samfunnsvitenskapelige forskere kan bidra til at ny teknologi raskere blir tatt i bruk, og vi skal se på utfordringer i grenseflaten mellom samfunn, energi og klima.

– Skal senteret være et støttehjul for teknologien?

Annonse