04:00 - 06. mars 2009

I skyggen av gutta

En kvinnelig krigshelt er endelig bragt til scenen.

Krigshelt: Ingrid Furuseth.

Over en million nordmenn har sett filmen om motstandshelten Max Manus. Noen hundre kommer til å se teaterstykket Siste akt om Ingrid Furuseth.

Stykkets hovedperson var fra september 1944 en av Milorg-leder Jens Christian Hauges nære medarbeidere. Hun var kontaktleddet mellom ham og den tyske offiseren Frithjof Hammersen. I krigens sluttfase var hun med på å tilrettelegge for en fredelig kapitulasjon. Hun risikerte livet ved å ha tett kontakt med okkupasjonsmaktens representanter. Men hun døde 92 år gammel i 1992, uten allmenn anerkjennelse for innsatsen.

Historikerne Tore Pryser og Anton Fredrik Andresen bragte Furuseth frem i lyset med en bok i 2007. Den inneholder Furuseths egen beretning om krigsdagene. Skuespiller Camilla Belsvik i Teater Syklus leste boken.

Annonse