04:00 - 16. januar 2009

Forskere blir moteslaver

Skal forskere få penger fra Norges forskningsråd, må de følge med på trender og unngå å støte dem som sitter på pengesekken.

Illustrasjonsfoto: Ellen Lande Gossner
Annonse