04:00 - 27. februar 2009

Finanskrisen truer det fagorganiserte Europa

Europas mektigste fagforeningssjef sier det er en kamp å bevare europeisk solidaritet under finanskrisen.

Bekymret: Britiske John Monks, generalsekretær i Sammenslutningen av europeiske fagforbund (ETUC).

-

 Du sier Europa nå blir satt på prøve som aldri før. Hva mener du med det?

-– Samarbeidet i Europa er under stort press fordi folk er bekymret for arbeidsledighet og søker beskyttelse hos nasjonale regjeringer. Det er en trussel mot Europas indre marked. Vi ser allerede hvordan noen land ensidig forsøker å redde sin egen bilindustri. Den andre utfordringen er at flere land er havnet i et helvetes uføre, som Island, Irland, Spania og mesteparten av Øst-Europa og Balkan. Selv Storbritannia kan tas med i denne gruppen. Hvis situasjonen blir litt verre, er disse landene ute av stand til å betale sine forpliktelser, og hvem skal da finansiere deres økonomiske gjenreisning?

Annonse