04:00 - 23. januar 2009

Faunaens aristokrat

Uenigheten i rovdyrdebatten henger sammen med ulike oppfatninger av det lokale landskapet. Er det villmark eller utmark?

Ulven: Hører den hjemme i Norge, egentlig? Foto: Retron

Begrepet «konflikt» er blitt ulvens faste følgesvenn. I offentlige meningsutvekslinger om rovdyrsaken manes det frem et bilde av uforenlige synspunkter og dype splittelser mellom ulvehatere på den ene siden, og de som ikke kan få nok av rovdyret på den andre. Nylig uttalte den svenske jaktkongen Carl XVI Gustav at det er på tide å åpne for ulvejakt i Sverige. Han mener rovdyret tar grådig for seg av annet vilt, og formerer seg så raskt at man står i fare for å miste kontrollen over den svenske ulvebestanden. Forfatteren Kerstin Ekman repliserte med et drepende innlegg på Newsmill.se, der hun sidestiller svenskekongen med en uvitende, ulvehatende, dyreplagende machojeger.

Man kan mene hva man vil om svenskekongen og hans mer eller mindre passende utspill i svenske medier, men hva får Ekman til å plassere ham i kategorien «ulvehater»? Episoden illustrerer hvordan kommunikasjonen rundt betente spørsmål – det være seg rovvilt i norsk natur, kjønnsnøytrale ekteskap eller innvandring – litt for raskt dreies bort fra sakens kjerne og over til å handle om hvem som mener hva. En årsak kan være at både journalister, politikere, forvaltere og forskere har forelsket seg i ordet «holdninger». Definisjoner og analyser av motstridende holdninger peker seg ut som den innlysende veien å gå for å beskrive virkeligheten, eller vinne innsikt i hva det er som rører seg bak konfliktene. Det kinkige er at man tar utgangspunkt i en på forhånd splittet virkelighetsforståelse. Stilt overfor spørsmål som har med holdninger å gjøre, er utfallet langt på vei gitt; man er enten for eller mot.

 

Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»