04:00 - 24. desember 2009

De unge, håpefulle

Ekstremister eller gode borgere? På koranskolene i Norge blir fremtidens muslimer formet.

Gudshus og skole: Opplegget på koranskolen i Rabita-moskeen omfatter både undervisning, lek, bønn og sosialisering.

– Hva kan vi lære av denne historien? At Gud elsker en glad giver! Husk hva som skjedde med offeret til Kabil, det ble avvist. Men offeret til Habil, det tok Gud imot!

Vi er i Rabita-moskeen i Calmeyers gate 8 i Oslo. Det er lørdag i desember, det regner, og det er kaldt på gulvet. Vi sitter i et klasserom i fjerde etasje sammen med 20-30 muslimske tenåringer. Ved tavlen står lærer Djamel Selaihi og forteller. Temaet er historien om brødrene Kabil og Habil, Koranens versjon av Kain og Abel. Gud fant behag i Habils (Abels) offer, mens han ikke tok imot offeret til Kabil (Kain). Så Kabil ble sint og drepte Habil.

Lærer Selaihi veiver med hendene.

Annonse