04:00 - 25. januar 2008

Verdien av en sau

Sauebøndene slår tilbake mot kritisk tv-dokumentar.

In­tet sven­ske­sug: Saue­bon­de Tone Våg me­ner det er helt uto­pisk å skulle be­skyt­te sau­ene med gjer­der slik man gjør i Sve­ri­ge. Foto: Johan Arnt Nesgård
Annonse