04:00 - 19. september 2008

Utdannelse for økonomisk vekst

Flere studenter og større kamp om offentlige midler gjør at universiteter må skjerpe seg for å gi samfunnet den kunnskapen det etterspør, mener OECD.

Sjefsanalytikeren: Paulo Santiago mener det er rasjonelt at Norge tilbyr studier i samisk kultur. Han har hatt ansvaret for å utarbeide OECDs ferske rapport om høyere utdannelse.
Annonse