Annonse
04:00 - 25. april 2008

Ut med Nato, inn med EU

Vi har vært med på nok ame­ri­kan­ske even­tyr. Nor­ge bør se til Sve­ri­ge, som me­ner EU ga­ran­te­rer for de­res sik­ker­het, sier fors­ker Iver B. Neu­mann.

Over­mo­dent: Pro­fes­sor Iver B. Neu­mann me­ner USAs ene­gang er blitt sta­dig ster­ke­re gjen­nom 27 år – si­den Ro­nald Reagans da­ger.
Annonse

– Du smalt til på Dagsnytt onsdag og sa «Norge ut av Nato». Mener du dette, eller var det for å få folk til å komme på vårkonferansen til Nupi, en ellers stødig vanetenkningstank?

– Mitt poeng er at vi må spørre om vi har noen smertegrense angående hva USA foretar seg. Fra vår viktigste allierte har vi tålt tortur, overgrep mot rettsstaten, og at man går til krig på feil faktagrunnlag. Er det i det hele tatt noe USA kan foreta seg som gjør at vi bør overveie alliansemedlemskapet? Dette er da verdt å diskutere?

– Men en så tungt befestet allianse kan ikke forkastes etter vurderingen av bare én amerikansk president?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Fra Norges hovedstad er det ikke mulig å komme seg ut i Europa med tog om sommeren. Det har vi nå nesten vent oss til. Men fra Trondheim går det an. Man kan for eksempel kjøre Vy-tog…»