04:00 - 05. desember 2008

Universell, men ikke for alle

FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fyller 60 år. Erklæringens idealer blir brutt hver eneste dag i alle verdens land.

Frontsoldat: Her er lensmann Halvor Hartz med på brenning av 10 tonn opium og heroin, iscenesatt av afghansk innenriksministerium.
Annonse