Annonse
04:00 - 11. januar 2008

Siste skrik: Nedrustning

Kamp­ro­pe­ne mot kjer­ne­vå­pen har stil­net, men trus­se­len er stør­re enn noen­sin­ne. Nå re­lan­se­res ned­rust­ning.

Skrek­kens eks­em­pel: Fryk­ten for at Iran, Nord-Korea el­ler ter­ror­grup­per kan skaf­fe og bru­ke mas­se­øde­leg­gel­ses­vå­pen set­ter stor­mak­te­nes ar­gu­men­ter om av­skrek­king på prø­ve. Ko­pi­er av nord­ko­re­an­ske ra­ket­ter på ut­stil­ling i Sør-Ko­reas krigs­mu­se­um, de­sem­ber 2007. Foto: Scan­pix
Annonse

– Nedrustning er like viktig som kampen mot global oppvarming, aids og fattigdom, ja, kanskje enda viktigere, sier forsker, journalist og fredsaktivist Dan Plesch. Han er leder for Centre for International Studies and Diplomacy ved School of Oriental and African Studies (SOAS, i Norge best kjent som kronprinsessens skole) i London.

Denne uken var han vert for akademikere, politikere og ideelle organisasjoner fra en rekke land på konferansen «Disarmament and Globalization» – en av flere internasjonale konferanser som Norge er med på å finansiere for å skape økt engasjement for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.

Knust over natten. Målet er en atomvåpenfri verden, og i første omgang å bidra til at den neste tilsynskonferansen for avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT) i 2010 blir vellykket.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse