Annonse

Annonse

04:00 - 11. januar 2008

Siste skrik: Nedrustning

Kamp­ro­pe­ne mot kjer­ne­vå­pen har stil­net, men trus­se­len er stør­re enn noen­sin­ne. Nå re­lan­se­res ned­rust­ning.

Skrek­kens eks­em­pel: Fryk­ten for at Iran, Nord-Korea el­ler ter­ror­grup­per kan skaf­fe og bru­ke mas­se­øde­leg­gel­ses­vå­pen set­ter stor­mak­te­nes ar­gu­men­ter om av­skrek­king på prø­ve. Ko­pi­er av nord­ko­re­an­ske ra­ket­ter på ut­stil­ling i Sør-Ko­reas krigs­mu­se­um, de­sem­ber 2007. Foto: Scan­pix

– Nedrustning er like viktig som kampen mot global oppvarming, aids og fattigdom, ja, kanskje enda viktigere, sier forsker, journalist og fredsaktivist Dan Plesch. Han er leder for Centre for International Studies and Diplomacy ved School of Oriental and African Studies (SOAS, i Norge best kjent som kronprinsessens skole) i London.

Denne uken var han vert for akademikere, politikere og ideelle organisasjoner fra en rekke land på konferansen «Disarmament and Globalization» – en av flere internasjonale konferanser som Norge er med på å finansiere for å skape økt engasjement for kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning.

Knust over natten. Målet er en atomvåpenfri verden, og i første omgang å bidra til at den neste tilsynskonferansen for avtalen om ikke-spredning av kjernevåpen (NPT) i 2010 blir vellykket.

– Fremdeles finnes rundt 5000 stridshoder som kan bli avfyrt i løpet av 45 minutter. Verden kan bli knust over natten. Det er like lett å trykke på knappen som under den kalde krigen, selv om ingen snakker om det lenger, sier Plesch, som blant annet har levert politiske og militære analyser for tv-kanaler som BBC og CNN.

Lese mer?

UKE
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse