04:00 - 23. mai 2008

Siste innspurt før avtale om å forby klasebomber

Verden diskuterer forbud mot klasebomber, men tungvekterne uteblir.

– Siste forhandlingsrunde startet i Dublin mandag. Hvor langt unna er dere en avtale?

– Jeg tror vi har en avtale neste fredag. Nå gjenstår det å bli enige om definisjonen av hvilke våpen som omfattes av forbudet. Noen land vil ha unntak for sine våpen. Så ønsker en del Nato-land at traktaten skal sørge for interoperabilitet, altså at det ikke oppstår problemer når parter som er bundet av avtalen skal samarbeide med dem som ikke undertegner den. Vi må unngå at det gjøres slik at avtalen åpner for å bistå USA med å bruke klasevåpen.

– Tyskland og Sverige krever overgangsperioder. Hva betyr det?

Annonse