04:00 - 29. februar 2008

På li­vet løs

USA har man­ge av ver­dens flin­kes­te le­ger og bes­te sy­ke­hus. Men det hen­der men­nes­ker blir øde­lagt av å bru­ke tje­nes­te­ne de­res.

Pro­tes­ter: Hel­se­ve­se­net i USA slår ikke bra ut for dem som er i ar­beid. Her fra en de­mon­stra­sjon i Hous­ton i ja­nu­ar.Foto: Lind­say Har­ri­son/AP
Annonse