04:00 - 31. oktober 2008

Norsk jus er for nasjonal

Jusstudiet går i utakt med samfunnet. Nå ber juridisk fakultet i Oslo om millionbeløp til modernisering.

Behov for internasjonalisering: Norsk rettskultur ble formet i et homogent Norge, i dag må juristene forholde seg til et mer komplekst sett av verdier. Foto: Berit Roald/Scanpix
Annonse