Annonse
04:00 - 31. oktober 2008

Norsk jus er for nasjonal

Jusstudiet går i utakt med samfunnet. Nå ber juridisk fakultet i Oslo om millionbeløp til modernisering.

Behov for internasjonalisering: Norsk rettskultur ble formet i et homogent Norge, i dag må juristene forholde seg til et mer komplekst sett av verdier. Foto: Berit Roald/Scanpix
Annonse

6200 EU-direktiver er feid inn i det norske lovverket i løpet av 14 år. Menneskerettighetskonvensjoner vedtatt av FN og Europarådet ble norsk lov for ni år siden. Norsk jus er globalisert, men jusstudiet er fortsatt mest norsk.

– Jusen har alltid vært veldig nasjonal, og studiene har konsentrert seg om norsk lov og rettssystem. Men verden og jusen har forandret seg. Snart er det bare odelsretten igjen som er nasjonal, sier Justisdepartementets øverste embetsmann, departementsråd Morten Ruud.

Han tar til orde for at jusstudenter får mer internasjonal kompetanse.

Annonse