Annonse
04:00 - 20. juni 2008

Språksinkene bor i Norden

I de nordiske landene tror vi engelsk er nok. Vi tar grundig feil, mener EUs kommissær for flerspråklighet, Leonard Orban.

Språkkommissæren: Leonard Orban jobber for at alle EU-borgere skal lære seg minst to språk i tillegg til morsmålet. FOTO: TOVE GRAVDAL
Annonse

Europas grenser viskes ut. Arbeidere, penger og varer flytter seg friksjonsfritt i et område med 500 millioner innbyggere, og to millioner innvandrere i året. EUs 27 medlemsland har til sammen 23 offisielle språk. Når alle minoritets- og innvandrerspråk telles med, er Europa for et Babylon å regne med rundt 800 talte tungemål.

Språkpolitikk er komplisert og setter sterke følelser i spill. For halvannet år siden opprettet derfor EU-kommisjonen for første gang en hel kommissærstilling med ansvar for språkene i Europa.

– Min oppgave er å fremme både språkopplæringen og det språklige mangfoldet i EU, sier Orban, en vennlig 47-åring som på 1980-tallet var ingeniør i det kommunistiske Romania, og som nå er hjemlandets første EU-kommissær.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse