04:00 - 20. juni 2008

Språksinkene bor i Norden

I de nordiske landene tror vi engelsk er nok. Vi tar grundig feil, mener EUs kommissær for flerspråklighet, Leonard Orban.

Språkkommissæren: Leonard Orban jobber for at alle EU-borgere skal lære seg minst to språk i tillegg til morsmålet. FOTO: TOVE GRAVDAL
Annonse