04:00 - 10. oktober 2008

Sparkes fra direktørjobb

Mads Andenæs slutter som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) etter mindre enn ett år i jobben.

Mads Andenæs: – Dette er et spørsmål om hva man egner seg til.
Annonse