Annonse
04:00 - 10. oktober 2008

Sparkes fra direktørjobb

Mads Andenæs slutter som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) etter mindre enn ett år i jobben.

Mads Andenæs: – Dette er et spørsmål om hva man egner seg til.
Annonse

Årsaken til at Andenæs slutter så fort, er at han ikke har fungert godt som leder for senteret. Det bekrefter Hans Petter Graver, dekan ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Andenæs går over i en professorstilling på fakultetet. Han slutter som direktør som følge av en kombinasjon av store forventninger til ham og hans evne og mulighet til å fungere i stillingen, sier Graver.

Som styreleder for SMR frem til han ble dekan 1. januar i år, var Graver selv med på å ansette Andenæs i en åremålsstilling på fire år. Andenæs kom da fra England, hvor han var etablert som en internasjonalt anerkjent fagmann og forskningsleder.

Annonse