04:00 - 06. juni 2008

Forventer mer av studentene...

…men utenlandske professorer i Oslo er ikke enige i at norske studenter leser for lite.

Still krav: Amerikanske Robert Marc Friedman (til venstre) og tyske Robin Allers er historikere og ansatt ved UiO. De mener semesteroppgaver bør telle med i karakteren på studier i Norge.

Med stor interesse har professor i vitenskapshistorie Robert Marc Friedman fulgt debatten om norske studenters arbeidsinnsats i Morgenbladet de siste ukene. Den begynte med at Berkeley-studenten Magnus Nystrand kritiserte professor Geir Lundestad fordi han innleder forelesninger i historie med å si at norske studenter leser for lite.

Flere debattanter mener at det norske universitetssystemet ikke stimulerer til innsats. Det er Friedman helt enig i.

– Skoleeksamen legger opp til skippertak, og ordningen med å bruke ekstern sensor for å sikre objektiv bedømmelse, er problematisk. En god foreleser sørger for å bidra til kritisk tenkning om pensum. Samme foreleser kan best bedømme om studentene har lært å vurdere stoffet, og det kan gjøres anonymt.

Annonse