Annonse

Annonse

04:00 - 11. april 2008

Kvifor er du skeptisk til FNs klimarapport?

Tom Segalstad, seksjonsleiar ved naturhistorisk museum, UiO

– Klimapanelet er sett saman av meteorologar og atmosfæreforskarar som driv på med matematisk klimamodellering. Det var ingen geokjemikarar som var med. Det er fleire manglar i rapporten, heile fagfelt er vekke. Om det klimapanelet hevdar er rett, må vi brenna hundre år med lærebøker i geokjemi. Det skjer ein urett her, vi kan ikkje sjå vekk frå våre fagfelt.

Segalstad skreiv i 1992 artikkelen «Do glaciers tell a true atmospheric CO2 story?» saman med to andre forfattarar i tidsskriftet «Science of the Total Environment». Står bak nettsida www.co2web.info som presenterer klimaskeptiske synspunkt.

HER !

Annonse