04:00 - 19. desember 2008

«Hører vi feministene noen gang si at foreldre må bruke mer tid hjemme?»

Brevveksling mellom Hanne Haavind og Simen Tveitereid om barnehager. Brev VI.

Kjære Hanne Haavind

Å jo, jeg kjenner nok til de gamle feministene. Jeg vet godt at sekstimersdagen er en god, gammel feministisk tanke. Og jeg kan levende forestille meg at dere var mot kapitalismens effektive logikk.

Men nå? Hva gjør dagens feminister? Snakker de om sekstimersdagen? Mulig, mulig. Men springer de ikke mest rundt og gjør karriere og erklærer hver 8. mars at de er feminister? Hører vi dem noen gang si at foreldre må bruke mer tid hjemme, ta bedre vare på barna og familien?

Annonse