04:00 - 01. februar 2008

Hett i Harlem

I New Yorks svarte bydel mobiliserer aktivister for å kapre stemmer til Barack Obama.

Valg­kamp: Taqiyya Haden (til høy­re) i ak­ti­vist­grup­pen Harlem4Obama dri­ver valg­kamp på 125. gate i Har­lem ved å dele ut jak­ke­mer­ker og T-skjor­ter. Foto: Tove Gravdal
Annonse