04:00 - 28. november 2008

Helseforskernes drømmebank

I 25 år er helsen til 120 000 nordtrøndere blitt saumfart i forskningens tjeneste. Nå rydder byråkratene i reglene som gjør det vanskelig å bruke dataene.

Til forskning: Blodprøver fra den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag er lagret i frysere på Biobanken i Levanger. Avdelingsingeniør Trine Altø henter jevnlig ut prøver til forskningsformål. FOTO: TOVE GRAVDAL
Annonse