04:00 - 16. mai 2008

Kronisk overforbruk

Som en primadonna i velferdsstaten sjonglerer sykehussektoren med politikernes prinsipper om budsjettstyring.

Sykere enn andre: Helsesektoren skiller seg ut både når det gjelder fre­kvens og stør­rel­se på bud­sjett­un­der­skud­de­ne. Foto: Janni Chavakis/Corbis
Annonse