04:00 - 16. mai 2008

Kronisk overforbruk

Som en primadonna i velferdsstaten sjonglerer sykehussektoren med politikernes prinsipper om budsjettstyring.

Sykere enn andre: Helsesektoren skiller seg ut både når det gjelder fre­kvens og stør­rel­se på bud­sjett­un­der­skud­de­ne. Foto: Janni Chavakis/Corbis

88,5 milliarder kroner brukes i år på å drive norske sykehus. Det er 10,6 milliarder mer enn i fjor, og likevel for lite til alle gode tiltak for å pleie helsen til nordmenn som i snitt lever 70 dager lenger for hvert år som går. Budsjettet rommet for eksempel ikke byggingen av sykehotell på Radiumhospitalet i Oslo.

Men da folkemeningen slo fast at et slikt hotell vil gjøre livet lettere for kreftpasienter fra hele landet, fantes det likevel penger. I går bevilget helseminister Sylvia Brustad et lån på 110 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til sykehotellet.

 

Annonse