04:00 - 02. mai 2008

De rikes tidsalder

Den norske overklassens andel av befolkningens inntekter er i dag større enn den har vært på over 60 år.

Lov å være rik: Stein Erik Hagen har både som kjøpmann og investor nytt godt av skattereformer og dereguleringer. Og folkemeningen unner ham en større bit av kaken. I 2004 ble han takket for «lang og tro tjeneste» i ICA (bildet).Foto: Helge Mikalsen/Scanpix
Annonse