Annonse
04:00 - 24. august 2007

Uærlighetens sor­te hull

Per Dit­lev Si­mon­sen er ikke ale­ne. Den svar­te øko­no­mi­en i Nor­ge kan være på 200 mil­li­ar­der kro­ner. Kan­skje.

Svar­te pen­gers an­sikt: Per Dit­lev Si­mon­sen
Annonse

Sikre beregninger finnes ikke. Men ulike undersøkelser både nasjonalt og internasjonalt anslår, ifølge seniorrådgiver Bente Tverrli i Skattedirektoratet, at den svarte økonomien er mellom fem og ti prosent av Bruttonasjonalprodukt (BNP).

Direktoratet har tidligere beregnet tallet til ti prosent for Norge, hvilket etter dagens BNP tilsvarer i overkant av 200 milliarder kroner.

Men hvem er det som lurer unna alle disse pengene? Er det folk i kondisjonerte nabolag, håndverkere eller multinasjonale selskaper som er verst?

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.