Annonse
04:00 - 14. september 2007

Tenkehetta til Jens er solgt

Norsk de­re­gu­le­rings­kom­pe­tan­se er klar for ver­den.

Mar­keds­til­pas­ser: – De­re­gu­le­rings­kom­pe­tan­sen mel­lom po­li­tikk og mar­ked er noe av det som har gjort oss at­trak­ti­ve for våre nye ei­ere, sier Auke Lont, ad­m.di­r. i Econ.
Annonse

Analyse og utredningsbyrået Econ er solgt til et av verdens største konsulent- og ingeniørvirksomheter, det finske Pöyry. Econ har gjennom sin forskning, utredning og konsulentvirksomhet vært en viktig faktor i de siste 20 års ombygging av sosialdemokratiet Norge.

Fremfor noen var det Econ som leverte forslagene til hvordan statlige selskaper kunne delprivatiseres og markedsrettes, og hvordan hele sektorer kunne dereguleres.

– Vi har alltid sagt at Econ er stedet der marked og politikk møtes. Denne dereguleringskompetansen er noe av det som har gjort oss attraktive for våre nye eiere, sier Auke Lont, som har vært administrerende direktør i Econ de siste to årene.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse