Annonse
04:00 - 17. august 2007

Rek­tor før før­ti

Rek­tor må kun­ne øko­no­mi, og få vil ha job­ben. Der­for sen­des lo­ven­de læ­re­re på rek­tor­sko­le.

Re­krut­ter: – Vi ut­dan­net oss til læ­re­re, men et­ter hvert får man lyst til å være med å be­stem­me, sier Kath­rine S. Mal­me og Per Mor­ten Klet­te. De har av­slut­tet sin før­s­te uke på «rek­tor­sko­len» på BI.
Annonse

Mandag rusler 834 000 elever inn i et nytt norsk skoleår. De vil bli mottatt av 85 000 lærere.

– Hei-hei!

3700 rektorer vil komme til å si noen ord.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Aktuelt