Annonse
04:00 - 27. juli 2007

Håp i hengende seddel

Kan den da­len­de in­ter­es­sen for lo­kal­valg red­des av at kom­mu­ne­ne har fått mer pen­ger å rut­te med?

Lo­kal­valg: Kom­mu­ne- og fyl­kes­tings­valg er blitt møtt med minkende en­ga­sje­ment i be­folk­nin­gen. Foto: Erik Jo­han­sen/Scan­pix
Annonse

Deltagelsen ved lokalvalg har konsekvent sunket de siste tyve årene, og nådde et begredelig lavmål på 59 prosent oppslutning i 2003. Statens jerngrep om kommuneøkonomien har vært den mest brukte unnskyldningen fra kommunene: Det nytter ikke å engasjere velgerne i lokalpolitiske spørsmål så lenge det er staten som avgjør hvor mye penger kommunen sitter med – og hva de skal brukes til.

– Kommunen er blitt en tjenesteyter mer enn en politisk institusjon, hvor de fleste sosial- og velferdstjenester er lovpålagt kommunene å utføre. Lokalpolitikernes store problem har vært at de ikke hatt mulighet til å disponere midlene sine selv. Da har de ulike partiene heller ingen prioriteringer å være uenige om, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU.

Kommunenes Sentralforbund har lenge vært klare i kritikken mot statens detaljstyring av lokalpolitikken, og har tatt til orde for en grunnlovsfesting av det kommunale selvstyret. Selv om kritikken har vært berettiget, forklarer Todal Jenssen at den likevel har hatt en uheldig effekt: Også velgerne forsto hvor lite kommunepolitikerne kunne påvirke lokalpolitikken.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse