Annonse
04:00 - 31. august 2007

Feministoppgjør

Filosofen Nina Karin Monsen angriper kvinnebevegelsens pionér, Berit Ås, for å ha stjålet begrepet «hersketeknikker».

Annonse

I nesten tredve år er Berit Ås blitt tilskrevet æren for begrepet «hersketeknikk». I forbindelse med en ny bok om hersketeknikk av Hilde Sandvik og Jon Risdal: Hersketeknikk. En slags håndbok (2007), ble det mange intervjuer med Berit Ås. Heller ikke de to forfatterne vet bedre. Kanskje ikke så rart siden også seriøse kilder lanserer henne som begrepets opphav. I Wikipedia, Kilden, Informasjonsblad fra Kvinne - og kjønnsforskningssenteret, kalles hun for hersketeknikkenes oppdager og skaper. Likestillingsrådet (06), forteller at opphavsstatusen til begrepet har gitt henne æresdoktorgrad: «Som politiker begynte professor Ås systematisk å registrere hva som skjer i samspill mellom mennesker. Dette oppsummerte hun i de fem hersketeknikkene. I Danmark fikk hun en æresdoktorgrad for dette arbeidet, og undervisningsmateriale om hersketeknikkene er i dag oversatt til 12 språk.» Ås har også æresdoktorgrad i Halifax i Canada og Uppsala.

Dette er fakta: Berit Ås’ akademiske innsats på fagfeltet er begrenset til en eneste artikkel på ca. 25 sider. Den er i følge Bibsys trykt i fire forskjellige versjoner, første gang i 1979. 1) Hun refererer kun til en annen forsker som har brukt begrepet hersketeknikk, nemlig den amerikanske sosiologen Robert K. Merton (1910-2003), som nevnte dobbeltstraffen, hennes hersketeknikk nr. 4: Damned if you do, damned if you don’t.

I den første artikkelen refererer hun til et foredrag i 1978. «Det var nettopp gjennom analysen av holdningsmønstrene under den norske fellesmarkeds - debatten at jeg ble oppmerksom på de fem hersketeknikkene.» Senere har hun hevdet at hun har forsket i 30 år på hersketeknikker. Men intet materiale er lagt frem. Hun har heller ikke kommet med noen nye ideer. Hun holder stadig fast ved at det er fem hersketeknikker og de gjelder alle menn.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse