04:00 - 17. november 2006

Tror SV vil splittes

Norges mest kjente SV-avhopper, Paul Chaffey, tror partiet vil splittes. Men han vil ikke spå hva som utløser det eller når det skjer.

Utbryterkongen: Paul Chaffey mener man må spørre seg om det er noen vits i et prosjekt dersom det ikke lar seg gjennomføre når man er i regjering.
Annonse