04:00 - 13. oktober 2006

Omdømmesamfunnet

Det er prippent, rettsløst, og det er ingen vei ut. Nå brer omdømmesyken seg til staten.

Omdømme er pensum: Peggy Simcic Brønn underviser i PR på Handelshøgskolen BI og utgjør sammen med Ole Chr. Apeland den norske avleggeren av The Reputation Institute, som driver omdømmemåling – med "verdens mest anerkjente verktøy". Foto: Thomas Brun

Nei nå, dere, nå skulle vi ha sittet i Administrasjonsdepartementet. I arbeidsgiverpolitisk avdeling. Og som vi skulle ha kroet oss! De utarbeider en ny informasjonspolitikk for Staten om dagen, og tenk deg de typene de kaller inn! Næringslivet er allerede omdømmeorientert. Det er Staten som er markedet for kommunikasjonsrådgiverne nå. Har det ikke vært stille omkring dem de siste årene? Vi er vel blitt vant til dem, og de har lagt seg til en mer verdig fremtoning, men det er vel ikke til å komme forbi at de utgjør en ren plattenslagerparade: Gelmøyden og Dott, Kise og Apeland, Børson og Marsteller, Brynhildsen, Woldsdal & Pappenheimere. Og så Monsen!

“Staten skal være best på sentralforvaltning og en ledende aktør i utøvelsen av voldsmakt.”

– Kan vi spisse visjonen noe mer?

Annonse