Annonse
04:00 - 27. januar 2006

Hvordan bevare velferden

Norden er på moten i EU. Men i motehovedstaden Oslo spør man seg denne uken om den nordiske modellen allerede er utdatert.

Annonse

Høstens mote blant EU-politikerne heter “Den nordiske modellen”. Det handler om hvordan resten av EU kunne lære av landene som både har god økonomisk vekst og gavmilde velferdsstater. Med den nordiske modellen tenker man på universelle velferdsgoder, men også et godt organisert arbeidsmarked, små lønnsforskjeller og politikere som prioriterer full sysselsetting.

– Verken Sem-erklæringen eller perspektivmeldingen fra Bondevik-regjeringen nevner den nordiske modellen. Jeg oppfatter “Sem” som at de er opptatt av at et effektivt næringsliv trengs for å holde liv i velferdsstaten, men ikke at velferdsstaten er viktig for næringslivet. I Soria Moria-erklæringen skriver man derimot om modellen og er opptatt av gjensidigheten mellom velferdsstat og næringsliv, sier Per Botolf Maurseth, leder for Avdeling for internasjonal økonomi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Samtidig står den nordiske modellen under press på hjemmebane, blant utfordringene er økende trygdeutgifter. Sist søndag ble det kjent at selv SV har hatt et utvalg, under Maurseths ledelse, for å finne ut hvilke velferdstilbud en kan kutte og spare i.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.